Usługi projektowe

Nasza oferta skierowana jest do klientów z różnych sektorów, w tym budownictwa usługowego, użyteczności publicznej i przemysłowego.

Sporządzamy projekty na różnych stadiach planowania i realizacji inwestycji:

 • projekty koncepcyjne,
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze

Tworzymy i koordynujemy wielobranżową dokumentację techniczną obejmującą:

 • architekturę
 • konstrukcję
 • instalacje sanitarne
 • instalacje elektryczne i teletechniczne
 • drogi i place

 W projektowaniu stosujemy najnowocześniejsze narzędzia i standardy:

 • modelowanie i koordynację 3D
 • BIM (Building Information Modeling)
 • wymagania przeciwpożarowe FM Global i NFPA
 • standardy certyfikacji ekologicznej i energetycznej BREEAM i LEED

projekt magazynu

dokument, długopis

Analizy chłonności działki, analizy inwestycyjne oraz studia wykonalności

W ramach usług oferujemy analizy chłonności i inne analizy techniczne i inwestycyjne oraz studia wykonalności inwestycji. Przygotowujemy opinie i analizy obejmujące ocenę przydatności nieruchomości pod konkretny rodzaj inwestycji z określeniem możliwej do uzyskania powierzchni użytkowej. Studia wykonalności to kompleksowe analizy, które pozwalają na ocenę możliwości realizacji inwestycji, uwzględniając aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne.

Procedury administracyjne

Wspieramy inwestorów, przeprowadzając w ich imieniu:

 • pozwolenia na budowę
 • decyzje środowiskowe
 • pozwolenia wodno-prawne
 • decyzje o warunkach zabudowy
 • uzgodnienia z gestorami sieci
 • pozwolenia na rozbiórkę
 • pozwolenia na wycinkę drzew
 • certyfikaty energetyczne

lupa

mężczyźni w kaskach

Nadzory inwestorskie

Świadczymy usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, które obejmują kontrolę nad prawidłowym przebiegiem inwestycji, zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym. Nasze usługi nadzoru inwestorskiego gwarantują, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z projektem, w określonym terminie i budżecie. Dzięki naszemu nadzorowi klient ma pewność, że jego inwestycja zmierza w prawidłowym kierunku.

Inwestor zastępczy

Oferujemy usługi inwestora zastępczego i inżyniera kontraktu. Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu zarządzania projektem (project management), wyręczając inwestorów w ich zadaniach, by mogli poświęcić się swoim podstawowym działaniom.

W szczególności:

 • reprezentujemy inwestorów przed urzędami i innymi organami administracyjnymi,
 • tworzymy specyfikacje na potrzeby postępowań ofertowych i przetargowych,
 • prowadzimy procedury wyłaniania wykonawców,
 • tworzymy harmonogramy inwestycji,
 • nadzorujemy przebieg inwestycji pod kątem technicznym i finansowym,
 • świadczymy usługi doradcze.

okulary

ekspertyza

Ekspertyzy

Oferujemy sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen technicznych, które obejmują ocenę stanu technicznego obiektów, ocenę możliwości ich rozbudowy lub przebudowy, identyfikację przyczyn ewentualnych usterek i awarii, a także propozycje rozwiązań. Dzięki naszym ekspertyzom inwestor ma pełen obraz stanu swojej inwestycji i może podjąć odpowiednie decyzje.