Usługi inżynierskie

Zakres usług inżynierskich świadczonych przez GRUPĘ SPEKTRUM:

  • koordynacja procesu inwestycyjnego i procesu budowlanego
  • nadzór nad wykonaniem robót budowlanych
  • pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
  • sporządzanie opinii i ekspertyz technicznych
  • wykonywanie przeglądów okresowych budynków
  • sporządzanie certyfikatów energetycznych budynków i lokali
  • doradztwo techniczne