W 2017 roku wydano projekt budowlano-wykonawczy drewnianych pomostów przewidzianych do zabudowy w rezerwacie przyrody w miejscowości Stare Babice na Mazowszu. Część konstrukcyjną opracowała GRUPA SPEKTRUM. Wykorzystano wyłącznie materiały ekologiczne. Konstrukcję projektowano mając na uwadze techniczne ograniczenia związane z wykonaniem budowli w terenie bagiennym.