Usługi inżynierskie

Usługi inżynierskie

 Usługi inżynierskie GRUPA SPEKTRUM specjalizuje się w usługach związanych z koordynacją procesu inwestycyjnego i budowlanego. Świadczymy także usługi z zakresu nadzoru robót budowlanych, ekspertyz technicznych i przeglądów okresowych...